Znaleziono 4 artykuły

Dawid Lipski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z Tygodnia Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Dawid Lipski s. 254-256
Tomizm na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym Dawid Lipski s. 267-270
Sprawozdanie z II Sympozjum: Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? Dawid Lipski s. 299-302
"Z metodologii historii filozofii", Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, [w:] "Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia", t. 14, Warszawa 2015 : [recenzja] Dawid Lipski Izabella Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Adam Filipowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowik (aut. dzieła rec.) Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 379-382