Znaleziono 6 artykułów

Marcin Trepczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada prawdy formalnej w polskim cywilnym prawie procesowym a rozumowania niemonotoniczne Marcin Trepczyński s. 37-60
The demonstrability of God's existence in Summa theologiae of Albert the Great on the background of writings of Thomas Aquinas Marcin Trepczyński s. 79-93
Logika niemonotoniczna jako sposób wnioskowania w niesprzyjających warunkach Marcin Trepczyński Anna Wójtowicz s. 99-103
Tomasz z Akwinu niemonotonicznie Marcin Trepczyński s. 115-121
Kwestia o niemonotoniczności w teologii Marcin Trepczyński s. 135-141
"Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu", M. Trepczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Michał Zembrzuski Marcin Trepczyński (aut. dzieła rec.) s. 263-268