Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Bartel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa interpretacja definicji Veritas est adequatio rei et intellectus u świętego Tomasza z Akwinu Tomasz Bartel s. 194-199
Zagadnienie uniwersaliów u Arystotelesa Tomasz Bartel s. 215-218
Uroczysta sesja studencka zorganizowana 24.I.1979 przez Naukowe Koło Filozofów ku czci Etienne Gilsona (1884-1978) Tomasz Bartel s. 228-232
Zebrania Katedry Historii Filozofii Tomasz Bartel s. 233-241
"Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w >Quaestio disputata de veritate< świętego Tomasza z Akwinu", Tomasz Bartel, Złotoria 2008 : [recenzja] Michał Zembrzuski Tomasz Bartel (aut. dzieła rec.) s. 325-327