Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Romanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Tomasz Weiss Andrzej Romanowski s. 143-149
"Młoda Polska Wileńska", Andrzej Romanowski, indeks nazwisk: Krystyna Kajtoch, Kraków 1999 : [recenzja] Irena Fedorowicz Krystyna Kajtoch (aut. dzieła rec.) Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 185-193
">>My Pierwsza Brygada...<<. Próba opisu jednego z nurtów poezji legionowej w latach 1914-1915", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DCXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Jan Kasprowicz (1860-1926). Zarys życia i twórczości", Andrzej Romanowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Leszek Hensel Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Rota" - pieśń niepodległości : powstanie - przemiany - funkcja społeczna Andrzej Romanowski s. 229-262
"„Przed złotym czasem” : szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918", Andrzej Romanowski, Kraków 1990 : [recenzja] Irena Maciejewska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 236-240
Pod władzą carów : ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX wieku Dariusz Szpoper Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 241-255
"Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Andrzeja Romanowskiego, Kraków 2000 : [recenzja] Beata Kalęba Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 241-254
Jeszcze o "Rocie" i jej recepcji Andrzej Romanowski s. 249-255
">>Starym ojców naszych szlakiem...<<. Poezja II Brygady Legionów Polskich w l. 1914-15", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie", z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 257
"Bojowniczki i pacyfistki. O nurcie kobiecym w poezji I Wojny światowej", Andrzej Romanowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Poezja żołnierska na Wschodzie - czy jej brak?", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Młoda Polska wileńska", Andrzej Romanowski, Kraków 1999 : [recenzja] Tadeusz Zienkiewicz Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"My, Pierwsza Brygada" : powstanie pieśni - przemiany - recepcja społeczna Andrzej Romanowski s. 267-296
">>Rota<< - pieśń niepodległości. Powstanie-przemiany, funkcje społeczne", Andrzej Romanowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 271
">>My, Pierwsza Brygada<<. Powstanie pieśni - przemiany - recepcja społeczna", Andrzej Romanowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 342