Znaleziono 9 artykułów

Ewa Kosowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Schody w przestrzeni miejskiej jako przykład konfliktu między wartością użytkową a efektem artystycznym Eugeniusz Jaworski Ewa Kosowska s. 6-13
Tradycja jako wehikuł swoistości kultury Ewa Kosowska s. 13-26
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Przestrzenie tożsamości Ewa Kosowska s. 27-33
Autor jako antropolog : o pożytkach z uprawiania antropologii literatury Rafał Koschany Ewa Kosowska (aut. dzieła rec.) s. 135-141
Między transgresją a normą : o kulturowej potrzebie wstydu Adam Pisarek Anna Gomóła (aut. dzieła rec.) Ewa Kosowska (aut. dzieła rec.) Galina Kurylenko (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Norwidowska interpretacja dziejów Kleopatry i Cezara", Ewa Kosowska, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ewa Kosowska (aut. dzieła rec.) s. 217
Dwugłos o "Ciałach Sienkiewicza" Ewa Kosowska Zdzisława Mokranowska Ryszard Koziołek (aut. dzieła rec.) s. 245-252
Mowa wygłoszona podczas pogrzebu Urszuli Kowalskiej przez prof. zw. dr hab. Ewę Kosowską Ewa Kosowska s. 257-260