Znaleziono 3 artykuły

Piotr Krywak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
"Z problemów poetyki science fiction. Konstrukcja powieści fantastyczno-naukowej Stanisława Lema", Piotr Krywak, "Ruch Literacki" z. 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Piotr Krywak (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Opowieści o pilocie Pirxie<< Stanisława Lema na tle poetyki serialu", Piotr Krywak, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Krywak (aut. dzieła rec.) s. 206