Znaleziono 5 artykułów

Ewa Malinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Dyskurs instytucjonalny w Polsce – dobre i złe praktyki komunikacyjne Ewa Malinowska s. 33-43
W kręgu „stylistycznych remanentów” – uwagi po lekturze książki "Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej" pod redakcją Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń i Urszuli Żydek-Bednarczuk (Kraków 2013, 528 s.) Ewa Ficek Ewa Malinowska (aut. dzieła rec.) Jolanta Nocoń (aut. dzieła rec.) Urszula Żydek-Bednarczuk (aut. dzieła rec.) s. 107-111
"Indywidualizacja języka postaci w >>Żywocie Mikołaja Srebrempisanego<< Emila Zegadłowicza", Ewa Malinowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Ewa Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 235
Przemiany ról społecznych i instytucji wiejskich od wsi tradycyjnej do wsi współczesnej Ewa Malinowska s. 257-295