Znaleziono 7 artykułów

Ewa Ficek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od cytatu do parodii : o literackich grach z konwencją poradnika uwag kilka Ewa Ficek s. 43-55
W kręgu „stylistycznych remanentów” – uwagi po lekturze książki "Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej" pod redakcją Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń i Urszuli Żydek-Bednarczuk (Kraków 2013, 528 s.) Ewa Ficek Ewa Malinowska (aut. dzieła rec.) Jolanta Nocoń (aut. dzieła rec.) Urszula Żydek-Bednarczuk (aut. dzieła rec.) s. 107-111
Rada a Ewa Ficek s. 143-159
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dyskurs i jego odmiany”, Brenna, 22–24 października 2014 Ewa Ficek s. 149-153
Współczesny poradnik : próba lingwistycznej charakterystyki gatunku i jego wielorakich aktualizacji Ewa Ficek s. 151-166
Katowicka konferencja naukowa "Tekst a gatunek" Ewa Ficek s. 237-242
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dyskurs terapeutyczny i jego uwarunkowania – rekonesans badawczy Ewa Ficek s. 249-259