Znaleziono 5 artykułów

Urszula Żydek-Bednarczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego Urszula Żydek-Bednarczuk s. 19-30
W kręgu „stylistycznych remanentów” – uwagi po lekturze książki "Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej" pod redakcją Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń i Urszuli Żydek-Bednarczuk (Kraków 2013, 528 s.) Ewa Ficek Ewa Malinowska (aut. dzieła rec.) Jolanta Nocoń (aut. dzieła rec.) Urszula Żydek-Bednarczuk (aut. dzieła rec.) s. 107-111
Nazewnictwo w twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana Urszula Żydek-Bednarczuk s. 127-139
O tekstach i podtekstach Urszula Żydek-Bednarczuk Grzegorz Rudziński (aut. dzieła rec.) Grażyna Zarzycka (aut. dzieła rec.) s. 269-274
Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej Urszula Żydek-Bednarczuk s. 335-344