Znaleziono 18 artykułów

Elżbieta Skrzypek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja jako zasób niematerialny w warunkach globalizacji Grzegorz Grela Elżbieta Skrzypek s. 11-28
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
System badań i certyfikacji w świetle wymagań norm EN 45000 Elżbieta Skrzypek s. 27-38
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na sukces przedsiębiorstwa Elżbieta Skrzypek s. 37-52
Księga jakości w przesdiębiorstwie Elżbieta Skrzypek s. 77-88
Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii Elżbieta Skrzypek s. 167-178
Quality Costs as an Element of a Management System Elżbieta Skrzypek s. 179-197
Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej Agnieszka Piasecka Elżbieta Skrzypek s. 187-199
Motivation in Quality Management as a Factor of Market Success Elżbieta Skrzypek Katarzyna Szczepańska s. 199-213
Wykorzystanie analizy wielowymiarowej w ocenie poziomu zarządzania wiedzą Joanna Paliszkiewicz Elżbieta Skrzypek s. 201-214
The Strategy of Complex Quality Management in the Conditions of the Competitive Market Elżbieta Skrzypek s. 209-226
Zarządzanie wiedzą jako podstawa efektywności zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Elżbieta Skrzypek s. 215-227
Zarządzanie jakością i reengineering jako sposoby doskonalenia przedsiębiorstwa Elżbieta Skrzypek s. 247-259
Ekonomiczne stymulatory jakości w ocenie przedsiębiorstw Elżbieta Skrzypek s. 257-268
Gospodarka Oparta na Wiedzy szansą na sukces i doskonalenie organizacji Grzegorz Grela Elżbieta Skrzypek s. 259-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
HACCP jako podstawa działalności polskich przedsiębiorstw branży spożywczej na rynku Unii Europejskiej Mirosław Michalski Agnieszka Próchniak Elżbieta Skrzypek Alina Wnuk s. 301-313
Ocena skuteczności systemu jakości w świetle wyników badań Elżbieta Skrzypek s. 329-339
Koszty jakości jako narzędzie oceny efektywności organizacji Elżbieta Skrzypek s. 415-439