Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Pleśniarowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Na krawędzi pustki Krzysztof Pleśniarowicz s. 85-101
"Czechowicz w teatrze Kantora", Krzysztof Pleśniarowicz, "Dialog" nr 7 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 251
"Kogo posadzono w tej klasie?", Krzysztof Pleśniarowicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 287
"Na krawędzi pustki", Krzysztof Pleśniarowicz, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 347
"Kantor wieczny awangardzista", Krzysztof Pleśniarowicz, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 380