Tytuł Finanse i Prawo Finansowe
ISSN 2353-5601
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Finanse i Prawo Finansowe
2014, Tom 1, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Iwona Dorota Czechowska s. 5-6
Obciążenie strony kosztami postępowania przed organami podatkowymi Rafał Bernat s. 7-19
Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa Kamil Borowski s. 21-36
Wpływ podatku od spadków i darowizn na kształtowanie się dochodów własnych gminy na przykładzie wybranych gmin Daria Królak s. 37-53
The Impact of a Higher Education Institution on Socioeconomic Development – The Study Case of the Polytechnic Institute of Beja, Portugal Carlos Borralho Isidro Féria Sandra Lopes Sandra Saúde s. 55-66
Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch–Siemens i Zelmer Adrian Wójtowicz s. 67-78
Polityka pieniężna a stabilność rynków finansowych : na przykładzie polityki systemu rezerwy federalnej Jacek Zawirski s. 79-92
A SWOT Analysis of New Investments in Brown Coal Deposits in Poland Anna Monika Ziętera s. 93-104
Ryzyko stopy procentowej długu Skarbu Państwa w Polsce Tomasz Uryszek s. 105-108
Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w 2. kwartale 2014 r. Artur Zimny s. 108-110
Koniunktura giełdowa Artur Zimny s. 111
Deflacja – nowe wyzwania przed polityką pieniężną Andrzej Bogus s. 112-113
Sytuacja gospodarcza w Polsce po pierwszym półroczu 2014 r. Michał Zygmunt s. 113-117
Zmiany w świecie finansów (podatków) Radosław Witczak s. 117-118
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 23 października 2012 r. I GSK 974 Jarosław Olesiak s. 118-122
"Audyt sprawozdań finansowych : teoria i praktyka", red. Wiktor Gabrusewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Wiktor Gabrusewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Adekwatność kapitałowa banków standardy regulacyjne", Jan Koleśnik, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Jan Koleśnik (aut. dzieła rec.) s. 123
"Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej", Dorota Wawrzyniak, Łódź 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Dorota Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 124
"Zrozumieć przemiany gospodarcze", Douglass C. North, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Douglass C. North (aut. dzieła rec.) s. 124
"Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym", Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Mirosława Capiga (aut. dzieła rec.) Witold Gradoń (aut. dzieła rec.) Grażyna Szustak (aut. dzieła rec.) s. 125
Zasady opracowania materiałów s. 126
Zasady cytowania materiałów zawartych w czasopiśmie s. 126