Tytuł Finanse i Prawo Finansowe
ISSN 2353-5601
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Finanse i Prawo Finansowe
2015, Tom 2, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Iwona Dorota Czechowska s. 5-6
Rozwój branży leasingowej w Polsce w latach 2009–2013 Żaneta Bara Besarta Zeneli s. 7-20
Altmanʼs Model as an Instrument for the Evaluation of the Financial Situation of the Alma Market S.A. Beata Jakubczyk Justyna Lewandowska s. 21-34
Ustanie mandatu członka zarządu a odpowiedzialność podatkowa osób trzecich : Glosa do Wyroku NSA z dnia 25 marca 2013 r., I FSK 521 Jarosław Olesiak s. 35-42
Nieuprawnione transakcje bankowe jako przejaw cyberprzestępczości Mateusz Staszczyk s. 43-56
Ulgi uznaniowe w latach 1946–1997 Anna Szadkowska s. 57-68
The Impact of Dividends’ Policy on the Cost of Equity of Enea S.A. Anna Wrycol s. 69-80
Zakup obligacji banków spółdzielczych poprzez Indywidualne Konto Emerytalne jako forma zabezpieczenia emerytalnego Wojciech Zdradzisz s. 81-94
Zadłużenie publiczne w 2014 roku Tomasz Uryszek s. 95-97
Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w 4. kwartale 2014 r. Artur Zimny s. 97-99
Koniunktura giełdowa Artur Zimny s. 99-100
Zmiany w świecie finansów (podatków) Radosław Witczak s. 101
Sytuacja gospodarcza w Polsce po pierwszym kwartale 2015 r. Artur Gądek Kornel Kot s. 102-108
Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Iwa Kuchciak s. 109-112
Rewitalizacja miast polskich – zagadnienia wstępne : projekt Wytycznych w zakresie finansowania rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 113-114
Zasady opracowania materiałów s. 115
Zasady cytowania materiałów zawartych w czasopiśmie s. 115