Tytuł Finanse i Prawo Finansowe
ISSN 2353-5601
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Finanse i Prawo Finansowe
2014, Tom 1, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Iwona D. Czechowska s. 4-5
Zastosowanie teorii log-periodyczności w prognozowaniu krachów giełdowych Maciej Górski s. 6-19
Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001–2010 Kinga Jurek-Wasilewska s. 20-33
Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa Wioletta Barbara Pierzchalska s. 34-45
Ochrona prawna podatnika podlegającego kontroli podatkowej w świetle przepisów prawa francuskiego Adam Budzikowski s. 46-60
Dług publiczny i praktyczne problemy realizacji procedur ostrożnościowych Mikołaj Duda s. 61-73
Charakter prawny kontroli podatkowej w ujęciu funkcjonalnym Magdalena Szczepańska s. 74-87
Kondycja finansów publicznych w Polsce Tomasz Uryszek s. 88-90
Nadchodzące zmiany w świecie podatków Radosław Witczak s. 90
Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych Artur Zimny s. 91-93
Koniunktura giełdowa Artur Zimny s. 93
Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwartału 2013 r. Piotr Kapusta Michał Zygmunt s. 94-97
Koordynacja polityki pieniężnej i makroostrożnościowej w utrzymaniu stabilności gospodarczej Andrzej Bogus s. 97-98
"Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału", Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Katarzyna Kreczmańska-Gigol (aut. dzieła rec.) s. 99
"Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych", Artur Paździor, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Artur Paździor (aut. dzieła rec.) s. 99
"Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce", Kamila Stańczak-Strumiłło, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Kamila Stańczak-Strumiłło (aut. dzieła rec.) s. 100
"The influence of Polands accession to the euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies", Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Marian Gorynia (aut. dzieła rec.) Barbara Jankowska (aut. dzieła rec.) s. 100
Zasady opracowania materiałów s. 101
Zasady cytowania materiałów zawartych w czasopiśmie s. 101