Tytuł Finanse i Prawo Finansowe
ISSN 2353-5601
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Finanse i Prawo Finansowe
2014, Tom 1, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Monika Marcinkowska s. 5-6
Opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką oraz za egzamin adwokacki jako źródło dochodu budżetu państwa Wojciech Bożek s. 7-21
Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów ordynacji podatkowej Marta Durczyńska s. 23-35
Możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce Paweł Felis s. 37-51
Fast Loans – Method of Raising Liqyudity or Reason Rising Debt Beata Jakubczyk Justyna Lewandowska s. 53-64
Teorie struktury kapitału w literaturze światowej Beata Jakubczyk Justyna Lewandowska s. 65-81
Zmiany stawek podatku od towarów i usług a realizacja funkcji fiskalnej Magdalena Jarczok-Guzy s. 83-94
Zabezpieczenie inwestycyjne innowacyjnej działalności przedsiębiorstw na Ukrainie Zoryna Juryniec s. 95-108
Profil klienta korzystającego z usług instytucji parabankowych Anna Mądra s. 109-122
Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych Jarosław Olesiak Łukasz Pajor s. 123-136
Challenges for Policy mix in the Context of the Financial Crisis : the Case of Poland Lena Grzesiak Joanna Stawska s. 137-150
Ryzyko walutowe długu Skarbu Państwa w Polsce Tomasz Uryszek s. 151-154
Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w 3. kwartale 2014 r. Artur Zimny s. 154-156
Koniunktura giełdowa Artur Zimny s. 156-157
Zmiany w świecie finansów (podatków) Radosław Witczak s. 158
Sytuacja gospodarcza w Polsce po czwartym kwartale 2014 r. Michał Zygmunt s. 159-163
"Zarządzanie gospodarcze w strefie euro", Jacek Pietrucha, Joanna Żabińska, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Jacek Pietrucha (aut. dzieła rec.) Joanna Żabińska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju", Bogna Janik, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Bogna Janik (aut. dzieła rec.) s. 164
"Charakter ożywienia po kryzysie", red. A. Wojtyna, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska A. Wojtyna (aut. dzieła rec.) s. 165
"Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury", Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Józef Garczarczyk (aut. dzieła rec.) Marek Mocek (aut. dzieła rec.) Robert Skikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 165
"Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej", Paweł Smaga, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Paweł Smaga (aut. dzieła rec.) s. 166
"Reguły polityki pieniężnej : podejście ilościowe", Paweł Baranowski, Łódź 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Paweł Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 166
Zasady opracowania materiałów s. 167
Zasady cytowania materiałów zawartych w czasopiśmie s. 167