Tytuł Finanse i Prawo Finansowe
ISSN 2353-5601
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Finanse i Prawo Finansowe
2015, Tom 2, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Monika Marcinkowska s. 5
Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Margolin Marta Kozłowska s. 7-22
Bedingungen der Insolvenz von Unternehmen in Polen in der Jahren 2003–2013 Katarzyna Krajewska Marlena Kudelska s. 23-35
Polityka banku centralnego Wielkiej Brytanii wyrażona w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego Tomasz Lechowicz s. 37-50
Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania inwestycji Sylwia Rygielska Ewa Wolska s. 51-65
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007–2011 Paulina Szeląg Anna Wasiak s. 67-85
Saldo pierwotne sektora finansów publicznych w Polsce Tomasz Uryszek s. 87-88
Zmiany w świecie finansów (podatków) Radosław Witczak s. 89
Sytuacja gospodarcza w Polsce po drugim kwartale 2015 r. Adrian Domagała Artur Gądek Kornel Kot Damian Stelmasiak s. 90-97
Social media scoring – nowe rozwiązanie w procesie oceny zdolności kredytowej Iwa Kuchciak s. 98-101
Źródła finansowania procesów rewitalizacji – czy środki unijne to przepis na krótkotrwały sukces? Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 102-104
Zasady opracowania materiałów s. 105
Zasady cytowania materiałów zawartych w czasopiśmie s. 105