Tytuł Finanse i Prawo Finansowe
ISSN 2353-5601
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Finanse i Prawo Finansowe
2014, Tom 1, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Monika Marcinkowska s. 4-5
Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009–2012 Joanna Gwarda-Żurańska s. 6-22
Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych – porównanie ofert wybranych banków Sylwia Goska s. 23-37
Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego – analiza empiryczna Milena Karwowska s. 38-54
Ryzyko refinansowania długu Skarbu Państwa w Polsce Tomasz Uryszek s. 55-57
Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w 1. kwartale 2014 r. Artur Zimny s. 58-60
Koniunktura giełdowa Artur Zimny s. 60
Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 1. kwartału 2014 r. Michał Zygmunt s. 61-64
Nowe narzędzia komunikacji banków centralnych z otoczeniem finansowym (forward quidance) Andrzej Bogus s. 64-65
Zmiany w świecie finansów (podatków) Radosław Witczak s. 66
"Kapitał relacyjny banku", Monika Marcinkowska, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Monika Marcinkowska (aut. dzieła rec.) s. 67
"Przedsiębiorczość", Agnieszka Kurczewska, Warszawa 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Agnieszka Kurczewska (aut. dzieła rec.) s. 68
"Uwarunkowania partnerstwa public no-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego", Dagmara Hajdys, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Dagmara Hajdys (aut. dzieła rec.) s. 68
"Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne efekty działania", Magdalena Jasiniak, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Magdalena Jasiniak (aut. dzieła rec.) s. 68
"Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych – specyfika, procesy, polityka", Agnieszka Czajkowska, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Agnieszka Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 69
"Sztuka inwestowania w sztukę", Krzysztof Borowski, Warszawa 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Krzysztof Borowski (aut. dzieła rec.) s. 69
"Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro", Joanna Stawska, Łódź 2014 : [recenzja] Joanna Stawska (aut. dzieła rec.) s. 69
Zasady opracowania materiałów s. 70
Zasady cytowania materiałów zawartych w czasopiśmie s. 70