Znaleziono 17 artykułów

Joanna Stawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kapitał relacyjny banku", Monika Marcinkowska, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Monika Marcinkowska (aut. dzieła rec.) s. 67
"Przedsiębiorczość", Agnieszka Kurczewska, Warszawa 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Agnieszka Kurczewska (aut. dzieła rec.) s. 68
"Uwarunkowania partnerstwa public no-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego", Dagmara Hajdys, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Dagmara Hajdys (aut. dzieła rec.) s. 68
"Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne efekty działania", Magdalena Jasiniak, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Magdalena Jasiniak (aut. dzieła rec.) s. 68
"Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych – specyfika, procesy, polityka", Agnieszka Czajkowska, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Agnieszka Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 69
"Sztuka inwestowania w sztukę", Krzysztof Borowski, Warszawa 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Krzysztof Borowski (aut. dzieła rec.) s. 69
"Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro", Joanna Stawska, Łódź 2014 : [recenzja] Joanna Stawska (aut. dzieła rec.) s. 69
Challenges for Policy mix in the Context of the Financial Crisis : the Case of Poland Lena Grzesiak Joanna Stawska s. 137-150
Wpływ polityki banków komercyjnych na stabilność rynków finansowych Joanna Stawska s. 161-169
"Zarządzanie gospodarcze w strefie euro", Jacek Pietrucha, Joanna Żabińska, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Jacek Pietrucha (aut. dzieła rec.) Joanna Żabińska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju", Bogna Janik, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Bogna Janik (aut. dzieła rec.) s. 164
"Charakter ożywienia po kryzysie", red. A. Wojtyna, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska A. Wojtyna (aut. dzieła rec.) s. 165
"Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury", Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Józef Garczarczyk (aut. dzieła rec.) Marek Mocek (aut. dzieła rec.) Robert Skikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 165
"Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej", Paweł Smaga, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Paweł Smaga (aut. dzieła rec.) s. 166
"Reguły polityki pieniężnej : podejście ilościowe", Paweł Baranowski, Łódź 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Paweł Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 166
Regulacje makroostrożnościowe w kontekście ekonomicznych uwarunkowań stabilności systemu finansowego Joanna Stawska s. 225-234
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konkurencyjność polskiej gospodarki w kontekście ostatniego kryzysu finansowego = The competitiveness of the Polish economy in the context of the financial crisis Joanna Stawska s. 373-388
    Zacytuj
  • Udostępnij