Znaleziono 1 artykuł

Marek Mocek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury", Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Józef Garczarczyk (aut. dzieła rec.) Marek Mocek (aut. dzieła rec.) Robert Skikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 165