Znaleziono 2 artykuły

Robert Skikiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interest rates and changes in zloty deposits of households in Poland Robert Skikiewicz s. 95-107
"Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury", Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Józef Garczarczyk (aut. dzieła rec.) Marek Mocek (aut. dzieła rec.) Robert Skikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 165