Znaleziono 10 artykułów

Barbara Jankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Entrepreneurial Orientation versus the Sustainability and Growth of Business Clusters Aleksandra Gaweł Barbara Jankowska s. 5-10
Internationalization by State-owned Enterprises (SOEs) and Sovereign Wealth Funds (SWFs) a er the 2008 Crisis : Looking for Generalizations Marta Götz Barbara Jankowska s. 63-81
How to Investigate Polish Clusters’ Attractiveness for Inward FDI? : Addressing Ambiguity Problem Marta Götz Cezary Główka Barbara Jankowska s. 74-93
"The influence of Polands accession to the euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies", Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Marian Gorynia (aut. dzieła rec.) Barbara Jankowska (aut. dzieła rec.) s. 100
Koopetycja jako atrybut klastra przypadek jednego z klastrów kreatywnych Barbara Jankowska s. 107-120
Koncepcja kreatywnej bezdomności i jej rola w rozwoju klastra kreatywnego : przypadek klastra poligraficzno-reklamowego w Lesznie Cezary Główka Barbara Jankowska s. 121-135
Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej (GTM) w badaniu koopetycji w klastrach Marta Götz Barbara Jankowska s. 185-205
"Korespondencja. T. II: Konopnicka-Orzeszkowa 1879-1910", Maria Konopnicka, Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Jankowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 222
"Listy zebrane. T. 7", Eliza Orzeszkowa, Wrocław 1971 : [recenzja] Barbara Jankowska Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 222
Institutional factors fostering internationalisation. The case of Polish policy towards OFDI Marta Götz Barbara Jankowska s. 447-460