Znaleziono 11 artykułów

Iwona Dorota Czechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Iwona Dorota Czechowska s. 5-6
Od Redakcji Iwona Dorota Czechowska s. 5-6
Niebankowe firmy pożyczkowe jako element "shadow banking" Iwona Dorota Czechowska s. 15-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pośrednicy kredytowi i doradcy finansowi jako kanał dystrybucji produktów bankowych związanych z finansowaniem nieruchomości Iwona Dorota Czechowska s. 63-73
Polityka pieniężna NBP w warunkach niestabilnego otoczenia Iwona Dorota Czechowska s. 77-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka pieniężna NBP w warunkach niestabilnego otoczenia Iwona Dorota Czechowska s. 77-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
The importance of older people’s participation in the financial services market Iwona Dorota Czechowska s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka działania bankowo-ubezpieczeniowego usługodawcy Iwona Dorota Czechowska s. 153-160
Pośrednictwo usług finansowych wobec kryzysu na rynkach finansowych Iwona Dorota Czechowska s. 215-223
Istota i dylematy funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kontekście stabilności systemu bankowego Iwona Dorota Czechowska s. 251-259
Trends in the size and structure of enterprises in Poland and selected CEE countries Iwona Dorota Czechowska s. 323-334
  Zacytuj
 • Udostępnij