Tytuł Prace Literaturoznawcze
ISSN 2353-5164
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Prace Literaturoznawcze
2013, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-7
Dziecko w kilku wcieleniach - o "zbiorze rytmów" Kaspra Miaskowskiego Paweł Pietrzyk s. 9-20
Metafizyczny obraz miłości w "The Good-Morrow" J. Donne'a Dorota Gładkowska s. 21-33
Między rzeczywistością a fikcją w relacji z podróży Marii Wirtemberskiej "Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za granicą" Beata Kurządkowska s. 35-45
Przewartościowanie tradycji ezopowej w bajkach Juliana Ejsmonda "Konik polny i mrówka" oraz "Pszczoła i gołąb" Grzegorz Igliński s. 47-59
Chaos nowoczesności a kosmos tradycji w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta Magdalena Dziugieł-Łaguna s. 61-75
Utopie Ryszarda Kapuścińskiego Wioletta Bogucka s. 77-88
Obok kanonu : poezja kobiet w przestrzeni literatury po 1945 roku Leokadia Hull s. 89-100
"Grand Tour" XXI wieku - o blogach z podróży Ewa Szczepkowska s. 101-111
Lubuskie panopticum Janusza Olczaka, czyli wyczerpane inspiracje pojałtańskiej deterytoryzacji : "Szyld pisany antykwą" Joanna Szydłowska s. 113-128
Mit Dzikiego Zachodu w polskich narracjach prozatorskich o Warmii i Mazurach lat 1945-1989 Jakub Rudnicki s. 129-139
Poza postmodernizm : Jacek Dukaj i spór o uniwersalia Piotr Przytuła s. 141-149
W obliczu aksjologicznej próżni : o rozpadzie świata wartości w literaturze Młodej Polski i w prozie najnowszej Ewa Chojnacka s. 151-166
Elementy powieści postmodernistycznej w "Magu" Johna Fowlesa Wojciech Boryszewski s. 167-178
Pijane syreny i niespełniona utopia : "Kochanie, zabiłam nasze koty" Doroty Masłowskiej wobec postmodernizmu Urszula Pawlicka s. 179-191
Pierwszy w Wilnie Zjazd Literatów Polskich w roku 1928 Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 193-201
Działalność Literatów Ludowych w zakresie promocji literatury ludowej w dwudziestoleciu międzywojennym Anita Frankowiak s. 203-214
Działalność literacka, wydawnicza i społeczno-oświatowa Andrzeja Samulowskiego (1840-1928) Jan Chłosta s. 215-228
Najnowsza proza olsztyńskich twórców : rekonesans Joanna Chłosta-Zielonka s. 229-238
Jak wyjść z getta? : o poszukiwaniu nowych dróg w badaniu literatury staropolskiej Iwona Maciejewska s. 239-250
Polski prekursor intertekstualności? : rzecz o "wpływologicznych" książkach Stanisława Windakiewicza Marek Lubański s. 251-266
Przemiany we współczesnej refleksji literaturoznawczej : o homogenizacji dyskursów Jacek Krawczyk s. 267-276
Głos w sprawie edycji polskich romansów czasów saskich Iwona Maciejewska s. 277-287
Wesele ptasząt : piosenka mazurska : edycja z komentarzem Zbigniew Chojnowski s. 289-295
Uwspółcześnianie tradycji : przykład "Rewizora" Jana Klaty Kamila Bialik s. 297-308
Zapomniana sztuka savoir-vivre'u Anita Frankowiak Maria Barbasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 309-311
Wszyscy jesteśmy anglofilami? Alina Naruszewicz-Duchlińska Tomasz Chyrzyński (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Kuglarstwo i metafizyka : na marginesie "Sylwetek i cieni" Andrzeja Sosnowskiego Dominika Kotuła Andrzej Sosnowski s. 315-319
Sprawozdanie ze spotkania z poezją Julii Hartwig, Mainz (Niemcy), 7 lutego 2013 roku Joanna Bieńkowska s. 321-324
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji", Olsztyn 12-13 maja 2012 roku Iza Matusiak-Kempa s. 325-329
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej : do XIX wieku", Kraków 15-16 listopada 2012 roku Katarzyna Zawilska s. 330-332
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością", Olsztyn 10-11 kwietnia 2013 roku Daria Bruszewska s. 333-338
Sprawozdanie z konferencji "Życie i twórczość Arno Holza 1863-1929", Kętrzyn, 26-27 kwietnia 2013 roku Zbigniew Chojnowski s. 339-341