Tytuł Prace Literaturoznawcze
ISSN 2353-5164
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Prace Literaturoznawcze
2015, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-8
Piękno i śmierć: "Herodiada" Stephane'a Mallarmego a "Baśń parku jesiennego" Leopolda Staffa Grzegorz Igliński s. 9-30
Spleen, nuda, melancholia: czytając "Eugeniusza Oniegina" Maksymilian Wroniszewski s. 31-43
Gest przeciwko Stwórcy i kulturze - o skandalu estetycznym na podstawie "Frankensteina" Mary Wollstonecraft Shelley Magdalena Dziugieł-Łaguna s. 45-56
Wulgaryzm jako głos społecznego podziału: "Wysokie okna" Philipa Larkina i "v." Tony'ego Harrisona Wit Pietrzak s. 57-66
Elements of the Court Masque in "The Magus" by John Fowles Wojciech Boryszewski s. 67-83
Doświadczając otchłani: wokól zapomnianego dramatu Tadeusza Konczyńskiego Ewa Chojnacka s. 85-109
Idea krajobrazu Romana Brandstaettera w peregrynacjach włoskich Anna Rzymska s. 111-127
Życie w "pomiędzy" : rys biograficzno-artystyczny Piotra (Petera) Lachmanna Przemysław Chojowski s. 129-155
Kobiety czasów saskich z piórem w ręku Iwona Maciejewska s. 157-170
Herod-baba : Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska Krystyna Stasiewicz s. 171-181
Rejestr rzeczy mijanych jako przyczynek do wyznań osobistych w relacji z podróży Teofili Morawskiej Beata Kurządkowska s. 183-195
Kobieca koncepcja "bycia-w-świecie" : "ja" w rodzinie: z "Pamiętników" Zofii Tołstojowej Beata Walęciuk-Dejneka s. 197-208
Kobieta oddana Bogu - obraz zakonnicy w polskiej prozie narracyjnej II połowy XIX wieku Małgorzata Ciereszko s. 209-222
Literacki portret pierwszych polskich studentek (kontekst polityczno-narodowy) Danuta Ossowska s. 223-237
Bezsensowność codzienności: tradycja postromantyzmu w poezji typu "slices of life stories" Jacek Krawczyk s. 239-249
Poczucie czy zanik historii w poezji po 2000 roku? Zbigniew Chojowski s. 251-266
Od krytyki do czytelnictwa: Juliana Kornhausera działalność krytycznoliteracka w pierwszej dekadzie XXI wieku Adrian Gleń s. 267-282
Recepcja poezji dla dorosłych Jana Brzechwy Jowita Podwysocka-Modrzejewska s. 283-298
Johannes Bobrowski: einige sehr persönalische Betrachtungen zum 50. Todestag des grßoen Dichters Grzegorz Supady s. 299-313
O zasłużonym wydawnictwie Pieniężnych Jan Chłosta s. 315-322
Obrazy Olsztyna utrwalone w najnowszej prozie roczników 70. i 80. w relacji z przeszłością i teraźniejszością Joanna Chłosta-Zielonka s. 323-334
Materiały i notatki do badań nad życiem i twórczością Teodora von Łaskiego (edycja utworów z komentarzem) Zbigniew Chojowski s. 335-346
Nowożytnośc, kontekst, pedokomparator, czyli o trzech sposobach na wyjście z getta (na marginesie artykułu Iwony Maciejewskiej) Paweł Bohuszewicz s. 347-367
"Ludowy obraz kobiety - perspektywa inności: folklor i literatura", Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2014 : [recenzja] Joanna Chłosta-Zielonka Beata Walęciuk-Dejneka (aut. dzieła rec.) s. 369-372
"The Variorum of the Poetry of John Donne", ed. Gary A. Stringer, Indianapolis 1995-2015 : [recenzja] Dorota Gładkowska Gary A. Stringer (aut. dzieła rec.) s. 373-376
"Detektyw w krainie cudów: powieść kryminalna i narodziny nowoczesności 1841-1941", Tadeusz Cegielski, Warszawa 2015 : [recenzja] Arkadiusz Marcinkan Tadeusz Cegielski (aut. dzieła rec.) s. 376-379
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między słowami- miedzy światami II : komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii", Olsztyn, 16-17 kwietnia 2015 roku Magdalena Ochmańska s. 381-385
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Marek Nowakowski i inni: oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku", Olsztyn, 16-17 kwietnia 2015 roku Michał Kotliński s. 385-388
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "W rytmie zegara..." : interpretacje, Olsztyn, 24-25 kwietnia 2015 roku Beata Kurządkowska s. 389-392
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Seriale w kontekście kulturowym : po dwóch stronach ekranu", Olsztyn, 7-9 maja 2015 roku Aleksandra Bączek s. 392-396
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tożsamość kobiet w Polsce: próba wizerunku od czasów najdawniejszych do współczesności", Olsztyn, 14-15 maja 2015 roku Marta Małyska Justyna Zaborowska s. 397-402
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu", Olsztyn, 28-29 maja 2015 roku Dominika Agata Myślak Martyna Małgorzata Zagórska s. 402-406
Sprawozdanie z V Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej: "Być (z) sobą nie u siebie: migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość", Lubliniec, 6-10 lipca 2015 roku Justyna Zaborowska s. 406-409