Znaleziono 9 artykułów

Katarzyna Zawilska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapożyczenia włoskie w toruńskich gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku Katarzyna Zawilska s. 95-100
Zapożyczenia francuskie w toruńskich gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku Katarzyna Zawilska s. 157-162
X kolokvium mládych jazykovedcov, Modra-Piesok 22-24 listopada 2000 r. Katarzyna Zawilska s. 179-181
O "boleniu żołądka, kwartanie" i innych "srogich" chorobach w listach Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej Katarzyna Zawilska s. 233-240
Cechy języka Hieronima Floriana Radziwiłła : (na podstawie wybranych rękopisów) Katarzyna Zawilska s. 257-265
O "Sposobie wychowania pieska panieńskiego" słów kilka Katarzyna Zawilska s. 287-295
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej : do XIX wieku", Kraków 15-16 listopada 2012 roku Katarzyna Zawilska s. 330-332
Entuzjasta nowych wyrazów Katarzyna Zawilska Bartek Chaciński (aut. dzieła rec.) s. 383-384
Tajemna gwara Bartek Chaciński Katarzyna Zawilska s. 385-387