Tytuł Prace Literaturoznawcze
ISSN 2353-5164
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Prace Literaturoznawcze
2014, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-8
Czy należy bać się śmierci? : John Donne i poetycka tajemnica nieśmiertelności Dorota Gładkowska s. 9-28
Piekło XIX wieku : diagnoza porządku świata w dramacie Imre Madacha "Tragedia człowieka" Grzegorz Igliński s. 29-47
O "dramacie poznania" w "Pałacu" Wiesława Myśliwskiego Magdalena Dziugieł-Łaguna s. 49-60
Kategoria czasu w "Prawdzie starowieku" Stanisława Vincenza Jacek Krawczyk s. 61-73
Kolistość losów człowieka w powieści Jerzego Pietrkiewicza "Inner Circle" Katarzyna Cieplińska s. 75-88
O aktualności utworów literackich Janusza Korczaka Beata Kurządkowska s. 89-100
O współczesnych autobiografiach słów kilka Nina Olszewska s. 101-109
Opowiedzieć historię od początku do końca - "Kronos" Witolda Gombrowicza Anna Osipińska s. 111-122
Mówią o sobie : o języku, imionach i tożsamości w prozie Michała Witkowskiego Emilia Konwerska s. 123-131
Na pograniczach biografistyki : o prozie Henryka Grynberga i Janusza Głowackiego Leokadia Hull s. 133-149
Literacki portret pierwszych polskich studentek : kontekst emancypacyjny Danuta Ossowska s. 151-162
O zróżnicowanych funkcjach postscriptum - na przykładzie listów Magdaleny z Czapskich Radziwiłłowej Iwona Maciejewska s. 163-175
"Na tropie Józefa Baki" : barokowe inspiracje w powieści detektywistycznej Marka Krajewskiego Paweł Pietrzyk s. 177-194
Horror dla dzieci - korzyści i zagrożenia Lidia Urbańczyk s. 195-206
Poetyka epifanii we wczesnej twórczości Jamesa Joyce'a Mateusz Kotwica s. 207-214
The Literary Portrayal of the Madonna-Whore Complex in John Fowles's Novels "The Colector" and "The Magus" Wojciech Boryszewski s. 215-230
Personalizm poetycki Leszka Aleksandra Moczulskiego Zbigniew Chojnowski s. 231-250
"Straszliwa chęć uwiecznienia", czyli o sztuce portretowej w kontekście opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego "Portret wenecki" Agnieszka Michniewicz s. 251-260
Proza Jerzego Andrzejewskiego a kultura niemiecka Grzegorz Supady s. 261-277
Co robimy, gdy czytamy? - próba modelu : Ratoń, Myśliwski, Gąsiorowski, Latour Andrzej Wołosewicz s. 279-299
Debiutanckie wiersze Marii Zientary-Malewskiej Jan Chłosta s. 301-313
Poetyka miejsca u Johannesa Bobrowskiego Joanna Chłosta-Zielonka s. 315-325
Wrogie czy "oswojone" prusko-niemieckie dziedzictwo? : krajobraz kulturowy Warmii i Mazur w polskiej powojennej prozie Jakub Rudnicki s. 327-341
Nie tylko cenzura : wydawnicze perypetie "Appassionaty" Józefa Mortona Wiktor Gardocki s. 343-352
Korespondencja Michała Kajki (Kayaki) do "Nowin Szląskich" : edycja z komentarzem Zbigniew Chojnowski s. 353-361
"Od Działdowskiego Almanachu Poezji po Działdowską Kuźnię Słowa : subiektywne spojrzenie na życie kulturalne na obszarze powiatu działdowskiego w latach 1993-2013", Benedykt Zygfryd Perzyński, Działdowo 2013 : [recenzja] Joanna Chłosta-Zielonka Benedykt Zygfryd Perzyński (aut. dzieła rec.) s. 363-365
"Franciszka Urszula Radziwiłłowa - w poszukiwaniu własnego głosu : propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie", Barbara Judkowiak, Poznań 2013 : [recenzja] Iwona Maciejewska Barbara Judkowiak (aut. dzieła rec.) s. 366-368
Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowa poezja polska wobec tradycji", Olsztyn 16-17 października 2013 roku Ewa Gliniewicz Karolina Purłan s. 369-371
Ogólnopolska konferencja naukowa "XXI wiek w literaturze", Olsztyn, 4-5 kwietnia 2014 roku Beata Kurządkowska s. 371-374
Ogólnopolska konferencja naukowa "Seriale w kontekście kulturowym : w poszukiwaniu ideału i straconego czasu", Olsztyn, 7-9 kwietnia 2014 roku Daria Bruszewska-Przytuła s. 375-379
Ogólnopolska konferencja naukowa "Narracje postkryzysowe : nowe utopie", Olsztyn, 22-23 maja 2014 roku Emilia Konwerska Dominika Kotuła s. 380-385