Znaleziono 8 artykułów

Grzegorz Igliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piękno i śmierć: "Herodiada" Stephane'a Mallarmego a "Baśń parku jesiennego" Leopolda Staffa Grzegorz Igliński s. 9-30
Piekło XIX wieku : diagnoza porządku świata w dramacie Imre Madacha "Tragedia człowieka" Grzegorz Igliński s. 29-47
Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha "Tragedia człowieka" Grzegorz Igliński s. 31-52
Przewartościowanie tradycji ezopowej w bajkach Juliana Ejsmonda "Konik polny i mrówka" oraz "Pszczoła i gołąb" Grzegorz Igliński s. 47-59
W modnym kostiumie Fauna : postacie "fauniczne" w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku oraz ich wpływ na kulturę współczesną Grzegorz Igliński s. 69-99
"Stulecie Młodej POlski : studia", pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, indeks nazwisk zestawił Stanisław Papierz, Kraków 1995 : [recenzja] Grzegorz Igliński Stanisław Papierz (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 217-229
"Synagoga szatana i inne eseje", Stanisław Przybyszewski, wyboru dokonała, wstępem opatrzyła i przetłumaczyła z języka niemieckiego Gabriela Matuszek, Kraków 1995 : [recenzja] Grzegorz Igliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) Stanisław Przybyszewski (aut. dzieła rec.) s. 221-226
Magiczne widzenie świata : spotkanie tradycji śródziemnomorskiej ze wschodnioeuropejską w "Narodzinach wiosny" Kazimierza Przerwy-Tetmajera i malarskie realizacje tematu odrodzenia przyrody Grzegorz Igliński s. 351-360