Znaleziono 26 artykułów

Teresa Drozdek-Małolepsza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność narodowa i społeczno-polityczna Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w latach 1867-1997 Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Mirosław Ponczek s. 9-21
Działalność Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Radomsku i powiecie radomszczańskim w latach 1921-1939 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 9-29
Hazena i piłka ręczna kobiet w Polsce w latach 1925–1939 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 11-28
Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939 : zarys dziejów Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 11-26
Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym Teresa Drozdek-Małolepsza s. 13-25
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Częstochowie w latach 1906-1918 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 27-33
Tenis ziemny kobiet w Polsce w okresie międzywojennym Teresa Drozdek-Małolepsza s. 27-42
Rada Naukowa Wychowania Fizycznego wobec wychowania fizycznego i sportu kobiet (1927-1939) – zarys problematyki Teresa Drozdek-Małolepsza s. 35-42
Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 45-61
„Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 45-61
Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Królestwie Polskim w świetle czasopisma "Sokół" (1906-1907) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 49-58
Narciarstwo kobiet w Polsce w latach 1919-1939 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 57-71
Women's World Games (1922-1934) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 59-73
Sport kobiet w Polsce w latach 1921-1922 w świetle czasopisma "Przegląd Sportowy" Teresa Drozdek-Małolepsza s. 63-72
Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Anatolii Tsos s. 69-84
Women’s sport in Poland in the light of “Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1933) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 73-91
Sport kobiet mniejszości narodowych w Polsce w latach 1919-1939 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 75-88
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku wybuchu II wojny światowej (1939 r.) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 89-110
Z dziejów ruchu sportowego na Śląsku w latach 1945–1989 Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 93-110
Piśmiennictwo z zakresu dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce po 1945 roku Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 99-109
"Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w latach 1975–2015", Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński, Częstochowa 2016 : [recenzja] Tomasz Jurek Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Płomiński (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 1: Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX wieku", Teresa Drozdek-Małolepsza, Częstochowa 2011 : [recenzja] Ireneusz Ciosek Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) s. 193-198
Recenzja monografii wieloautorskiej pod redakcją naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego i Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016, ss. 324 Teresa Drozdek-Małolepsza Jerzy Kosiewicz Eligiusz Małolepszy s. 197-203
"Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 2: Kultura fizyczna i turystyka w Polsce w latach 1989-2010. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki", Teresa Drozdek-Małolepsza, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 2011 : [recenzja] Ireneusz Ciosek Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Joanna Rodziewicz-Gruhn (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Problematyka wychowania fizycznego i sportu dziewcząt i młodzieży żeńskiej szkolnej w Polsce w świetle czasopisma „Start” (1927–1936) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 479-489
Sport kobiet w działalności Akademickiego Związku Sportowego w okresie II Rzeczypospolitej : zarys dziejów Teresa Drozdek-Małolepsza s. 485-497