Znaleziono 57 artykułów

Eligiusz Małolepszy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7-8
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7-8
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7-8
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7-8
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 7
Działalność narodowa i społeczno-polityczna Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w latach 1867-1997 Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Mirosław Ponczek s. 9-21
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Wstęp Eligiusz Małolepszy s. 9-10
Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939 : zarys dziejów Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 11-26
Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918-1939 Eligiusz Małolepszy s. 23-28
Kultura fizyczna i turystyka na wsi w Polsce w świetle czasopisma "Drużyna" w latach 1912-1920 Eligiusz Małolepszy s. 25-34
Wychowanie fizyczne i sport na wsi w świetle czasopisma "Raz, Dwa, Trzy" (1931-1939) Eligiusz Małolepszy s. 27-37
Działalność Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Wieluniu w latach 1927-1939 w zakresie propagowania i popularyzacji kultury fizycznej na wsi Eligiusz Małolepszy s. 31-39
Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce w latach 1919-1939 : zarys problematyki Eligiusz Małolepszy s. 35-48
Zarys dziejów kolarstwa w Częstochowie do 1914 roku Jacek Chowaniec Eligiusz Małolepszy s. 39-47
Działalność częstochowskiego Podokręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1928-1939 : zarys dziejów Eligiusz Małolepszy s. 43-52
Wychowanie fizyczne i sport w działalności organizacji młodzieżowych i społecznych na wsi w województwie łódzkim w latach 1919-1939 Eligiusz Małolepszy s. 43-57
Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 45-61
Gry sportowe w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej : zarys problematyki Ryszard Janas Eligiusz Małolepszy s. 57-61
Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec wychowania fizycznego i sportu na wsi Eligiusz Małolepszy s. 57-65
"Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki. Antyk - XX wiek", Mirosław Ponczek, Częstochowa 2004 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 65-67
Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Anatolii Tsos s. 69-84
"Kultura Fizyczna i Przysposobienie Wojskowe w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim w latach 1918-1939", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1996 Mirosław Ponczek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 82-84
Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918-1998 Eligiusz Małolepszy s. 87-100
Wybitni zawodnicy sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego w Polsce Eligiusz Małolepszy s. 89-101
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z dziejów ruchu sportowego na Śląsku w latach 1945–1989 Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 93-110
"Historia kultury fizycznej : Starożytność-Oświecenie", Marek Ordyłowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Marek Ordyłowski (aut. dzieła rec.) s. 93-94
"Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce : po 1918 roku", red. Eligiusz Małolepszy, Andrzej Nowakowski, Mirosław Ponczek, Częstochowa 1997 : [recenzja] Sławomir Pilarek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Historia Kultury Fizycznej : przewodnik bibliograficzny dla studentów", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1997 : [recenzja] Mirosław Ponczek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 98-100
Piśmiennictwo z zakresu dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce po 1945 roku Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 99-109
Kultura fizyczna w działalności Związku Młodzieży Ludowej (1926-1937) Eligiusz Małolepszy s. 101-110
Działalność Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w południowo-wschodniej Polsce w latach 1975-1988 : zarys problematyki Daniel Bakota Artur Kita Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 111-123
Rola Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w rozwoju kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim w Polsce w latach 1989-2008 Eligiusz Małolepszy s. 121-136
Sport w działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu w latach 1999-2011 : zarys dziejów Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 125-135
Przyczynek do dziejów turystyki narciarskiej w województwie sieradzkim w latach 1975–1998 Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 129-141
"Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w latach 1975–2015", Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński, Częstochowa 2016 : [recenzja] Tomasz Jurek Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Płomiński (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Biogram Mirosława Ponczka (1947-2014) Eligiusz Małolepszy s. 177-180
"Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Częstochowie i w powiecie częstochowskim w latach 1918-1939", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1996 : [recenzja] Henryk Mierzwiński Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Recenzja monografii wieloautorskiej pod redakcją naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego i Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016, ss. 324 Teresa Drozdek-Małolepsza Jerzy Kosiewicz Eligiusz Małolepszy s. 197-203
"Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997", pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Częstochowa 2001 : [recenzja] Andrzej Bogucki Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 214-217
IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie Eligiusz Małolepszy s. 237-241
Jubileusz 10-lecia Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2004–2014) Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy s. 243-253
"90 lat na śniegu. Historia Polskiego Związku Narciarskiego 1919-2009", Rafał Kołodziej, Kraków 2009 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Rafał Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Zarys historii sportu", Jerzy Chełmecki, Sławomir Wilk, Warszawa 2013 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Jerzy Chełmecki (aut. dzieła rec.) Sławomir Wilk (aut. dzieła rec.) s. 247-248
Kultura fizyczna i turystyka w szkołach rolniczych oraz w działalności Wiejskich Uniwersytetów Ludowych w II Rzeczypospolitej Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 467-478
Sport w szkołach rolniczych w Polsce w latach 1975-1998 : zarys problematyki Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 547-557