Znaleziono 16 artykułów

Arkadiusz Płomiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Szozda (1950–2013) – Forgotten Legend of Polish Cycling Daniel Bakota Beniamin Piksa Arkadiusz Płomiński s. 41-48
Działalność Wojewódzkiej Federacji Sportu w Sieradzu w latach 1976-1991 Arkadiusz Płomiński s. 67-79
Geneza oraz podstawy ideologiczne, organizacyjne i sportowe I Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1969 roku Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 91-99
Piłka nożna w województwie sieradzkim w latach 1989-1998 w świetle czasopisma "Nad Wartą" Arkadiusz Płomiński s. 95-107
Działalność Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w województwie sieradzkim w latach 1975–1990 Arkadiusz Płomiński s. 101-111
Działalność Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w południowo-wschodniej Polsce w latach 1975-1988 : zarys problematyki Daniel Bakota Artur Kita Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 111-123
Sport w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Polsce w latach 1975-1998 : zarys problematyki Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 113-123
Sport w działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu w latach 1999-2011 : zarys dziejów Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 125-135
Wybrane uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w województwie sieradzkim w latach 1975-1998 Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 125-138
Przyczynek do dziejów turystyki narciarskiej w województwie sieradzkim w latach 1975–1998 Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 129-141
Uczestnictwo zawodników Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w letnich igrzyskach olimpijskich w latach 1976–1988 Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 133-144
Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w I Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich – Örnsköldsvik 1976 r. Arkadiusz Płomiński s. 135-142
"Piłka nożna kobiet w działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria SP nr 2 Sianów w latach 1997–2012", Artur Kita, Częstochowa 2013 : [recenzja] Arkadiusz Płomiński Artur Kita (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w latach 1975–2015", Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński, Częstochowa 2016 : [recenzja] Tomasz Jurek Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Płomiński (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Kultura fizyczna i turystyka w szkołach rolniczych oraz w działalności Wiejskich Uniwersytetów Ludowych w II Rzeczypospolitej Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 467-478
Sport w szkołach rolniczych w Polsce w latach 1975-1998 : zarys problematyki Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 547-557