Znaleziono 28 artykułów

Joanna Rodziewicz-Gruhn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Charakterystyka wysokości i proporcji wagowo-wzrostowych kobiet między 20 a 75 rokiem życia Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 89-93
Potrzeba edukacji zdrowotnej w okresie starzenia na tle oceny działań prozdrowotnych kobiet i mężczyzn w wieku 40-60 lat Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 89-101
Formy spędzania czasu wolnego nauczycielek nauczania początkowego Maria Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 103-109
Zdrowotne znaczenie współczesnych form rekreacji ruchowej podejmowanych przez ludzi w różnym wieku w Polsce Larysa Glazyrina Wiesław Pilis Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 107-117
Higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych w nauczaniu początkowym Maria Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 111-116
Stan rozwoju fizycznego studentek pedagogiki WSP w Częstochowie w świetle badań realizowanych w 1998 roku Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 111-116
Poziom rozwoju dzieci i młodzieży ze Lwowa na Ukrainie Andrzej Malinowski Maria Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 117-126
Poziom rozwoju cech morfologicznych dziewcząt i chłopców w wieku 11-15 lat ze środowiska miejskiego i wiejskiego w regionie częstochowskim Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 117-125
Rekreacja uczniów szkół częstochowskich - potrzeby a możliwości ich realizacji Maria E. Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 127-134
Zainteresowanie rekreacją ruchową kobiet studiujących zaocznie Anna Błasiak Joanna Rodziewicz-Gruhn Dorota Zarzeczna s. 127-133
Ocena podejmowania aktywności ruchowej przez młodzież z Ukrainy i Białorusi Wiesław Pilis Maria E. Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 127-132
Ocena sprawności fizycznej uczniów ze szkoły polskiej i gimnazjum w Grodnie na Białorusi Wiesław Drab Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 133-144
Zróżnicowanie sprawności motorycznej studentek I roku z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie studiujących na różnych kierunkach Wacław Baczyński Maria Pyzik Leon Rak Joanna Rodziewicz-Gruhn Halina Zuch s. 139-145
Subiektywne mierniki stanu zdrowia studentek Uniwersytetu Opolskiego Romana Chmara-Pawlińska Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 155-160
Współzależność progu amoniakowego i progu anaerobowego Jan Chmura Józef Langfort Beata Manowska Wacław Pilis Leon Rak Joanna Rodziewicz-Gruhn Ryszard Zarzeczny s. 157-163
Uczestnictwo w pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży z Częstochowy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 159-168
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zróżnicowanie cech somatycznych i proporcji ciała u studentek pochodzących ze środowiska wiejskiego Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 171-181
Diagnoza nawyków żywieniowych studentów różnych kierunków studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Joanna Połacik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 173-191
Charakterystyka somatyczna dziewcząt ze Lwowa na Ukrainie w okresie dojrzewania Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 179-188
Walory turystyczne gminy Ogrodzieniec Eugeniusz Gurgul Joanna Rodziewicz-Gruhn Anna Zelga-Szmidla s. 183-187
Nawyki żywieniowe kobiet w różnych grupach wiekowych Maria E. Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 185-191
"Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 2: Kultura fizyczna i turystyka w Polsce w latach 1989-2010. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki", Teresa Drozdek-Małolepsza, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 2011 : [recenzja] Ireneusz Ciosek Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Joanna Rodziewicz-Gruhn (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Health and Health Behaviours of Youth from Selected City Agglomerations in Ukraine, Byelorussia and Lithuania Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 217-222
    Zacytuj
  • Udostępnij