Znaleziono 25 artykułów

Daniel Bakota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939 : zarys dziejów Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 11-26
Stanisław Szozda (1950–2013) – Forgotten Legend of Polish Cycling Daniel Bakota Beniamin Piksa Arkadiusz Płomiński s. 41-48
Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy s. 45-61
Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939 : zarys problematyki Daniel Bakota Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Anatolii Tsos s. 69-84
Chess in the Częstochowa Voivodeship in the years 1975–1998 Daniel Bakota s. 77-88
Zarys działalności Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w latach 1976-1998 Daniel Bakota s. 81-94
Geneza oraz podstawy ideologiczne, organizacyjne i sportowe I Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1969 roku Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 91-99
Stan badań nad dziejami ruchu sportowego w województwie częstochowskim w latach 1975-1998 Daniel Bakota s. 101-119
Działalność Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w południowo-wschodniej Polsce w latach 1975-1988 : zarys problematyki Daniel Bakota Artur Kita Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 111-123
Sport w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Polsce w latach 1975-1998 : zarys problematyki Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 113-123
Geneza i rozwój speedrowera w Częstochowie (1994–2014) Daniel Bakota s. 113-122
Sport w działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu w latach 1999-2011 : zarys dziejów Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 125-135
Wybrane uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w województwie sieradzkim w latach 1975-1998 Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 125-138
Uczestnictwo zawodników Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w letnich igrzyskach olimpijskich w latach 1976–1988 Daniel Bakota Arkadiusz Płomiński s. 133-144
"Kultura fizyczna na Ziemi Kaliskiej w latach 1945–1998", Julian Jaroszewski, Konin 2012 : [recenzja] Daniel Bakota Julian Jaroszewski (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w latach 1975–2015", Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński, Częstochowa 2016 : [recenzja] Tomasz Jurek Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Płomiński (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Joachim Halupczok jako legenda polskiego kolarstwa – od sukcesów do tragicznego finału kariery sportowej Daniel Bakota s. 143-152
"Sport w województwie częstochowskim w latach 1975-1998", Daniel Bakota, Częstochowa 2013 : [recenzja] Artur Pasko Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"40-lecie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach", Mirosław Ponczek, Katowice 2010 : [recenzja] Daniel Bakota Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Trasy turystyczno-rekreacyjne i dydaktyczne w obrębie Częstochowy na przełomie XX i XXI wieku Daniel Bakota s. 215-226
Jubileusz 10-lecia Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2004–2014) Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy s. 243-253
"Sport jeździecki w Polsce w latach 1945-1989", Renata Urban, Gorzów Wielkopolski 2013 : [recenzja] Daniel Bakota Renata Urban (aut. dzieła rec.) s. 245-246
Turystyka w powiecie raciborskim w latach 1999-2007 Daniel Bakota s. 255-268
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wychowanie fizyczne i sport w szkolnictwie w województwie częstochowskim w latach 1975–1998 : zarys problematyki Daniel Bakota s. 525-535
Sport w szkołach rolniczych w Polsce w latach 1975-1998 : zarys problematyki Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 547-557