Znaleziono 5 artykułów

Ireneusz Ciosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki rekreacji, wychowania fizycznego i sportu w Kielcach na przełomie XIX i XX stulecia Ireneusz Ciosek s. 13-26
Związki sportowe oraz komitety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego a rozwój sportu klubowego w Kielcach w latach 1918-1939 Ireneusz Ciosek s. 43-55
"Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 1: Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX wieku", Teresa Drozdek-Małolepsza, Częstochowa 2011 : [recenzja] Ireneusz Ciosek Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 2: Kultura fizyczna i turystyka w Polsce w latach 1989-2010. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki", Teresa Drozdek-Małolepsza, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 2011 : [recenzja] Ireneusz Ciosek Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.) Joanna Rodziewicz-Gruhn (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Monitorowanie wpływów i sympatii politycznych w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej przez władze państwowe w województwie kieleckim po 1926 r. Ireneusz Ciosek s. 203-210