Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
2012, Numer 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespół lokalny i system osadniczy : geneza i ewolucja koncepcji w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej Marcin Wójcik s. 3-18
Geografia domu : mieszkanie w bloku Ewa Klima s. 19-36
Nowa geografia handlu Jerzy Dzieciuchowicz s. 37-53
Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego) Magdalena Rosińska-Bukowska s. 55-80
Case study on problems encountered in migrative movements in Shkodër, Albania and Lleida, Spain Sokol Axhemi Dema Bresena s. 81-88
Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce : przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich Stanisław Mordwa s. 89-110
Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956–2012 Marek Barwiński s. 111-144
Kapitał społeczny mieszkańców Łodzi w ujęciu przestrzennym Monika Mularska-Kucharek s. 145-161
Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych : przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi Stanisław Mordwa s. 163-187
"Lodziensia contemplativa" czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta : przykład Łodzi Paulina Tobiasz-Lis Marcin Wójcik s. 189-202
Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi Aneta Chrzanowska Agnieszka Rochmińska s. 203-219
Żydowskie domy modlitwy w Łodzi : uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie Andrzej Rykała s. 221-244
"Putting Fear of Crime on the Map. Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems, Springer", B. J. Doran, M. B. Burgess, New York–Dordrecht–Heidelberg–London 2012 : [recenzja] Stanisław Mordwa Melissa B. Burgess (aut. dzieła rec.) Bruce J. Doran (aut. dzieła rec.) s. 245-248