Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
2011, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Region w podejściach "nowej" geografii regionalnej Marcin Wójcik s. 3-13
Rozwój społeczny współczesnego świata : struktura i typologia przestrzenna Jerzy Dzieciuchowicz s. 15-44
Struktury kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Ewa Klima s. 45-77
Mniejszość religijna - mniejszość etniczna – wspólnota kulturowa : uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce Andrzej Rykała s. 79-122
Ukraińcy na Podlasiu : geneza, kontrowersje, współczesność Marek Barwiński s. 123-144
Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego Tomasz Figlus s. 145-165
Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku : na przykładzie małych miast w województwie łódzkim Agnieszka Ogrodowczyk s. 167-186
Kradzieże w przestrzeni Łodzi Stanisław Mordwa s. 187-206
Centra handlowe : miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian Agnieszka Rochmińska s. 207-217
Dziedzictwo kulturowe przemysłu elektromaszynowego w Łodzi : charakterystyka przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi GIS Łukasz Lechowski s. 219-239
Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Nowego Miasta nad Pilicą w województwie mazowieckim Mariusz Kulesza s. 241-253
Jastrzębie Zdrój : od wsi uzdrowiskowej do miasta-blokowiska Iwona Kantor-Pietraga Robert Krzysztofik s. 255-267
Zmiany przestrzennego oddziaływania Gorlic na lokalnym rynku pracy i usług w okresie transformacji Paweł Kretowicz s. 269-279
"Interpretacja materiałów wizualnych : krytyczna metodologia badań nad wizualnością", G. Rose, Warszawa 2010 : [recenzja] Ewa Klima Gillian Rose (aut. dzieła rec.) s. 281-282