Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
2005, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja i jej wpływ na badania społeczno-geograficzne Krystyna Rembowska s. 3-12
Strategia : podstawowe narzędzie zarządzania rozwojem jednostki samorządowej Aleksandra Nowakowska s. 15-22
Polityka regionalna i współpraca transgraniczna w świetle działań instytucji europejskich Ewa Klima s. 23-41
Sfera ubóstwa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Wojciech Retkiewicz s. 43-49
Spółdzielczość żydowska w powojennej Polsce (1945-1949) Andrzej Rykała s. 51-67
Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Łodzi : struktura i typologia przestrzenna Jerzy Dzieciuchowicz s. 69-94
Problematyka ścieżek rowerowych w planowaniu przestrzennym i polityce transportowej miasta : na przykładzie Łodzi Katarzyna Milewska s. 95-107
Ze studiów nad strukturą morfogenetyczną Zgierza Michał Jasnosz Mariusz Kulesza s. 109-144
Konflikt lokalny na przykładzie Nowosolnej Anita Baraniak s. 145-157
Preferencje związane z miejscem zamieszkania na przykładzie Bielska Podlaskiego Lidia Groeger s. 159-169
"Ekonomiczne aspekty regionalistyki : zarys problematyki", Krzysztof R. Mazurski, Wrocław 2000 : [recenzja] Andrzej Matczak Krzysztof R. Mazurski s. 171-173
"Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996", E.Z. Zdrojewski, Koszalin 2000 : [recenzja] Andrzej Matczak E.Z. Zdrojewski s. 174-178