Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
2008, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasto postmodernistyczne : perspektywy badań geograficznych Krystyna Rembowska s. 3-13
Procesy globalizacji jako perspektywa kreowania globalnej przestrzeni gospodarczej Magdalena Rosińska s. 15-30
Problematyka genezy i ewolucji funkcji miast w świetle literatury Michał Jasnosz s. 31-44
Hotspoty jako element przestrzeni informacyjnej w miastach Wojciech Retkiewicz s. 45-56
Ludność rdzenna : Aborygeni australijscy Anna Janiszewska Ewa Klima s. 57-88
Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą Andrzej Rykała s. 89-113
Rozwój osadnictwa wiejskiego w województwie łódzkim Marcin Wójcik s. 115-122
Obrót nieruchomościami gruntowymi na terenie Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz s. 123-145
Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi Paulina Tobiasz-Lis s. 147-162
"Architektura i sacrum", C. Humphrey, P. Vitebsky, Warszawa 2005 : [recenzja] Ewa Klima C. Humphrey (aut. dzieła rec.) P. Vitebsky (aut. dzieła rec.) s. 163-164