Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
1999, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy wyjaśniania w geografii kultury Krystyna Rembowska s. 3-10
Amerykańska szkoła geografii kultury : problemy, perspektywy Krystyna Rembowska s. 11-19
Naturalizacja ludności polskiej w regionie Rhone-Alpes we Francji po drugiej wojnie światowej Jerzy Dzieciuchowicz s. 21-38
Staroobrzędowcy w Polsce Andrzej Rykała s. 39-52
Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny : uwarunkowania i konsekwencje Marek Barwiński s. 53-69
Rozplanowania wczesnomiejskich osad targowych na obszarze Polski Środkowej (dawna ziemia łęczycko-sieradzka) Marek Kulesza s. 71-95
Geografia miast : perspektywa humanistyczna : przykład Nowego Jorku Jacek Kaczmarek s. 109-114
Propozycja nowej klasyfikacji terenów miejskich Paweł Kotkowski s. 115-124
Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne obszarów przemysłowych w miastach brytyjskich : przykład Doków w Londynie Sylwia Kaczmarek s. 125-134
Pierwszy bułgarski podręcznik uniwersytecki z geografii ludności i osadnictwa Marin Baczwarow s. 135-136