Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
2002, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podejście kulturowe : szansa na integrację geografii człowieka Krystyna Rembowska s. 3-9
Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym : zarys problematyki Marek Barwiński s. 11-23
Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych Ewa Marczyńska-Witczak Wacława Starzyńska s. 25-32
Transformacja a rynek pracy i bezrobocie w powiecie bielskopodlaskim Marika Pirveli s. 33-45
Zasoby mieszkaniowe Łodzi : rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna Jerzy Dzieciuchowicz s. 47-65
Rozwój przestrzenny Nowego Miasta nad Pilicą Marek Kulesza Agnieszka Walkiewicz s. 67-89
Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza Krystyna Rembowska Aneta Ślipek s. 91-103
Przestrzeń społeczna małego miasta w Polsce Środkowej : przykład Głowna i Strykowa Rod Allman Jacek Kaczmarek s. 105-116
Głowno i jego związki z regionem Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz s. 117-129
In memoriam : Ewa Marczyńska-Witczak (1948-2000) Aleksandra Retkiewicz s. 131-135