Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
2000, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość lokalna i regionalna : region łódzki Krystyna Rembowska s. 3-9
Wieloznaczność terminów "regionalizacja" i "regionalizm" Agnieszka Rochmińska s. 11-29
Polonia francuska : ewolucja struktury przestrzennej i demograficzno-społecznej Jerzy Dzieciuchowicz s. 31-57
Osadnictwo wiejskie w okresie zmiany ustrojowej : kryzys wsi w Europie Środkowej i Wschodniej Marin Baczwarow Violette Rey s. 59-72
Z problematyki rozmierzania miast średniowiecznych na obszarze Polski Środkowej Marek Kulesza s. 73-90
Łódź : sposób zarządzania miastem : spojrzenie brytyjskie Sylwia Kaczmarek Craig Young s. 91-111
Przemiany strukturalne funkcji przemysłowych miast województwa płockiego w latach 1987-1994 Danuta Walkiewicz s. 113-129
Struktura przestrzenna miasta Preszowa w świetle koncepcji urbanizacji wewnątrzmiejskiej René Matlovič s. 131-156
Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski Marek Sobczyński s. 157-174
Preferencje turystyczne łódzkich studentów Stanisław Mordwa s. 175-190