Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN 1508-1117
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
2006, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesny humanizm i jego wpływ na przemiany w obrębie geografii Krystyna Rembowska s. 3-18
Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego Marek Sobczyński s. 19-36
Regionalne aspekty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych : w ujęciu teoretycznym Magdalena Rosińska s. 37-52
Postrzeganie mniejszości : raport z badań Ewa Klima Kinga Sekerdej Maciej Sekerdej s. 53-72
Liczebność, taksonomia i położenie prawne mniejszości religijnych w Polsce Andrzej Rykała s. 73-94
Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju Iwona Jażdżewska s. 95-121
Przestrzeń aktywności ekonomicznej ludności Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz s. 123-147
Typologia przestrzenna aktywności ekonomicznej ludności w Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz s. 149-160
Rozwój przestrzenny Bełchatowa Ewa Goździewicz Mariusz Kulesza s. 161-181
Przemiany w fizjonomii ulicy Piotrkowskiej w Łodzi Waldemar Cudny s. 183-200
Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim) Marcin Wójcik s. 201-213
Rozwój przestrzenny i funkcjonowanie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w latach 1997-2002 Agnieszka Kocińska s. 215-235
In memoriam : Andrzej Werwicki : biografia naukowa Jerzy Dzieciuchowicz s. 237-249