Tytuł Polska 1944/45 – 1989
ISSN 2450-8357
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Polska 1944/45 – 1989
2016, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik s. 29-60
„Niepotrzebni muszą odejść”, czyli widmo bezrobocia 1956–1957 Jerzy Kochanowski s. 61-98
Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957 Michał Przeperski s. 99-122
„Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (1956–1980). Środki, metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy Tomasz Leszkowicz s. 123-159
Międzynarodowy terroryzm w polskiej literaturze i prasie lat siedemdziesiątych XX wie ku (wybrane przykłady) Jakub Szumski s. 161-187
„Pyły, ludzie, przyroda”. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie kieleckim w latach 1975–1989 Jarosław Dulewicz s. 189-203
Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru Michał Rosenberg s. 205-234
„Zima wasza” – życie codzienne w pierwszych miesiącach stanu wojennego na przykładzie Trójmiasta Joanna Grey s. 235-273
Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie Krzysztof Stanisław Werner s. 275-305
Radykalizm czasu przełomu, czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989 Bartosz Kaliski s. 307-337
Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza Tadeusz Wolsza s. 339-357
„Marszałek dwóch narodów” poznany tylko w połowie. Wokół nowej biografii Konstantego Rokossowskiego Tomasz Leszkowicz Boris Sokołow (aut. dzieła rec.) Andrzej Palacz (tłum.) s. 359-370
"PRL a wojna domowa w Grecji Michał Studniarek Magdalena Semczyszyn (aut. dzieła rec.) Joanna Gołąb (tłum.) s. 371-376