Tytuł Polska 1944/45 – 1989
ISSN 2450-8357
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Polska 1944/45 – 1989
2017, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950 Paweł Grata s. 5-23
Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and Discussions in the 1950s Peter Svobodný s. 25-36
Zanieczyszczenie wód i powietrza w Polsce w latach 1945–1970 jako problem władzy i społeczeństwa Dariusz Jarosz s. 37-78
Postawy i reakcje polskiego społeczeństwa wobec zanieczyszczenia środowiska naturalnego w kraju (1971–1989) Jarosław Dulewicz s. 79-96
„Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem”. Społeczna historia raka w Polsce po 1945 roku Ewelina Szpak s. 97-108
Ogłoszenia drobne z lat 1945–1949 jako informator o zdrowiu i chorobach na Śląsku Sebastian Ligarski s. 109-126
Prawno-społeczna pozycja felczera w Polsce w latach 1945–1989 Paweł Fiktus s. 127-148
Choroby i ich leczenie w stalinowskich więzieniach i obozach w Polsce w latach 1944–1956 Tadeusz Wolsza s. 149-170
Działalność antyalkoholowa Józefa Romana Rybickiego – szkic do biografii Anna Maria Jackowska s. 171-187
Walka z „babkami” o zdrowie kobiet: medykalizacja przerywania ciąży w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku Sylwia Kuźma-Markowska s. 189-215
Problem, którego miało nie być. Język milicyjnych dokumentów poświęconych prostytucji w latach 1956–1969 Anna Dobrowolska s. 217-239
Krótki kurs historii „kobiet”. Kobiety w języku partii komunistycznej w Polsce 1945–1989 Natalia Jarska s. 241-259
Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii Jarosław Pałka s. 261-314
Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL Krzysztof Tarka s. 315-335
Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL Krzysztof Tarka s. 315-335
Zdjęcia lotnicze i materiał DNA w procesie identyfikacji skazanych na karę śmierci i rozstrzelanych w Polsce w latach 1944–1956 – zarys problematyki Milena Bykowska-Witowska s. 337-352
Spotkanie Adama Michnika z Antonio Rubbim, przedstawicielem Włoskiej Partii Komunistycznej, w listopadzie 1976 roku Bartłomiej Kapica s. 353-359
Katalog zmarnowanych szans. Wokół książki Tomasza Chrząstka Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950–1963 Michał Przeperski Tomasz Chrząstek (aut. dzieła rec.) s. 361-373
Próba synkretyzmu katolicko-socjalistycznego Krzysztof Kosiński Piotr H. Kosicki (aut. dzieła rec.) Jerzy Giebułtowski (tłum.) s. 375-390
"Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944-1956", Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, Warszawa 2016 : [recenzja] Michał Studniarek Sebastian Ligarski (aut. dzieła rec.) Mariusz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 391-399
"Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989", Karolina Bittner, Poznań 2015 : [recenzja] Tomasz Leszkowicz Karolina Bittner (aut. dzieła rec.) s. 400-405