Znaleziono 3 artykuły

Michał Rosenberg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru Michał Rosenberg s. 205-234
Dziwne przypadki (?) „Dziadów" Dejmka Michał Rosenberg s. 317-331
Mówić pełnym głosem : władze wobec dramatopisarzy i środowiska teatralnego na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Michał Rosenberg s. 453-487