Tytuł Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
ISSN 2353-7140
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
2015, Numer 2 (6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Wolność jako osobliwa wartość strategii heurystycznych : konteksty edukacyjne Michał Głażewski s. 7-28
Atrakcyjność wartości Mariusz Kuskowski s. 29-39
Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyki w szkole Marian Łakomski s. 41-49
Методология выявления духовного смысла культурных текстов в процессе развитии художественно-эстетического мировоззрения личности С. A. Соломаха s. 51-59
Odkrywanie i wspieranie wartości w procesie dziecięcej twórczości Iwona Czaja-Chudyba s. 61-71
Hierarchia wartości nauczycieli przedszkoli miasta Krakowa Ewa Ir Monika Janiszewska s. 73-80
Wartości wyznawane przez pracowników naukowych vs wartości studentów Anna Jurczak s. 81-88
Regionalizm jako idea, ruch i działalność społeczno-kulturowa Sebastian Taboł s. 89-96
Rodzina jako wartość w wychowaniu dziecka na wybranych przykładach z baśni braci Grimmów Justyna Głowa Dominika Mączko s. 97-110
Украинская педагогическая периодика как оптимальный способ распространения профессиональной информации (90-е годы ХХ ст.) Юрий Коноваленко s. 111-119
Leonardo da Vinci (1452-1519) - polihistor, mentor i nauczyciel : La belle Farronnière "Leonardo da Vinci (1452-1519)", Palazzo Reale, Mediolan, 15 IV 2015 - 19 VII 2015 Teresa Żebrowska s. 121-128
XI Beszczadzkie Seminarium Naukowe "Wartości w pedagogice", Rzeszów, 26-27 maja 2015 r. Urszula Dworska-Kaczmarczyk s. 129-130
Psalmy w twórczości interpretacji Ireny Popiołek-Rodzińskiej - wartości w sztuce i edukacji Teresa Żebrowska s. 132-151