Tytuł Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
ISSN 2353-7140
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
2013, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bożena Muchacka s. 5
Współczesne wychowanie przedszkolne w Polsce Bożena Muchacka s. 7-13
O naturze zmiany : glosa pedagogiczna Michał Głażewski s. 15-36
Formalizm praktyki pedagogicznej w kontekście pytań o zmiany w edukacji przedszkolnej Magdalena Grochowalska s. 37-48
Portfólio v primárnom vzdelávaní Jana Burgerová Ivana Cimermanová s. 49-55
Primárne vzdelávanie v Slovenskej republike v kontexte zmien Renáta Bernátová s. 57-65
Predprimárna edukácia v súčasnom slovenskom edukačnom kontexte Monika Miňová s. 67-77
Proměna obsahu předškolního vzdělávání v intencích biofilní orientace Hana Horká s. 79-86
European education Dani Padrón de los Riscos Isabel Paz Rodrigez Anna Szkolak s. 87-94
"Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania", Anna Szkolak, Kraków 2013 : [recenzja] Katarzyna Myśliwiec Anna Szkolak (aut. dzieła rec.) s. 95-96
"Tvorivosť detí predškolského a mladšieho školského veku", Monika Krajčovičová, Prešov 2012 : [recenzja] Monika Miňová Monika Krajčovičová (aut. dzieła rec.) s. 97-99
VIII Zjazd Pedagogiczny "Edukacja - inkluzja - różnice" Gdańsk, 19-21 września 2013 r. Rafał Fudala s. 101-102
Vedecko-odborná konferencia "Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien" Monika Miňová s. 103-104
Warunki realizacji nowej podstawy programowej a rzeczywistość : refleksje nauczyciela Ewa Ir s. 105-113