Tytuł Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
ISSN 2353-7140
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
2013, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Dylematy i kierunki rozwoju zdolności uczniów w przestrzeni współczesnych zmian cywilizacyjnych Iwona Czaja-Chudyba s. 7-20
Edukacja wieloraka w szkole Steinerowskiej Michał Głażewski s. 21-45
Young learners and drama techniques in English language education Jana Burgerová Ivana Cimermanová s. 47-56
Tvorivosť a dieťa predškolského veku Monika Miňová s. 57-63
Včasná intervence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v České Republice Zora Syslová s. 65-71
Creative teacher of early childhood education Ana Martínez López Anna Szkolak s. 73-85
Myślenie lateralne : pochwała i krytyka twórczości Edwarda de Bono Rafał Fudala s. 87-94
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Dormus Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 95-99
"Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávan", Bronislava Kasáčová, Petronela Tabačáková, Banská Bystrica 2010 : [recenzja] Erika Novotná Bronislava Kasáčová (aut. dzieła rec.) Petronela Tabačáková (aut. dzieła rec.) s. 100-105
Seminarium naukowo-dydaktyczne "Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli", Lublin, 26-27 września 2013 r. Beata Sufa s. 107-108
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja małego dziecka. Rodzina, przedszkole i szkoła - przemiany instytucji i ich funkcji", Cieszyn, 5-6 listopada 2013 r. Rafał Fudala Celestyna Grzywniak Barbara Górecka-Mostowicz s. 109-112
Nauczyciel jako odkrywca zdolności uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej Monika Janiszewska s. 113-119
Spotkania i dialogi edukacyjne ze sztuką : lekcje twórczości Teresa Żebrowska s. 122-136