Tytuł Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
ISSN 2353-7140
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
2014, Numer 2 (4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Tożsamość kulturowa (narodowa, etniczna) : przyczynek do dyskusji o pojęciach : na przykładzie Ślązaków i Kaszubów Ewa Żmijewska s. 7-24
Cieszyńska szkoła badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego Ewa Ogrodzka-Mazur s. 25-39
Meandry wielokulturowości : tożsamość dzieci i dorosłych w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie Polonii brazylijskiej w municypium Cruz Machado Kinga Orzeł-Dereń s. 41-54
Przedszkola żydowskie na terenie lwowskiego i wileńskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w latach Drugiej Rzeczypospolitej Stefania Walasek s. 55-68
Príprava rómskeho dieťaťa na vstup do základnej školy Monika Miňová s. 69-84
Ekspresja pamięci : w poszukiwaniu tożsamości kulturowej Monika Nęcka s. 85-95
Moja mała ojczyzna : Biecz Zygmunt Kowalczuk s. 97-102
L'exposition Internationale de peintures, photographie, sculpture "Identités Plurielles s. 103-129
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Poznanie i działanie w edukacji dziecka" Krzysztof Kraszewski Ingrid Paśko s. 131-136
"Identités plurielles Teresa Żebrowska s. 139-155