Znaleziono 6 artykułów

Monika Miňová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tvorivosť a dieťa predškolského veku Monika Miňová s. 57-63
Predprimárna edukácia v súčasnom slovenskom edukačnom kontexte Monika Miňová s. 67-77
Príprava rómskeho dieťaťa na vstup do základnej školy Monika Miňová s. 69-84
Selected aspects of early childhood education and primary education in the Slovak Republic during the period of transformation of the Slovak education system Iveta Kovalčíková Juraj Kresila Monika Miňová s. 81-104
"Tvorivosť detí predškolského a mladšieho školského veku", Monika Krajčovičová, Prešov 2012 : [recenzja] Monika Miňová Monika Krajčovičová (aut. dzieła rec.) s. 97-99
Vedecko-odborná konferencia "Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien" Monika Miňová s. 103-104