Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Karol Jachymek Joanna Jeśman s. 6-7
Zwierzęta w reklamie mięsa Dariusz Gzyra s. 8-19
Mięso jako śmieć : społeczne procesy dewaluacji mięsa Ariel Modrzyk s. 20-30
Kulinarny (i kulturowy) status ryby w Polsce : między mięsem i nie-mięsem, między symbolem i obojętnością Aleksandra Drzał-Sierocka s. 32-39
Wspólnoty mięsa : konstruowanie tożsamości grupy wokół sporu o ubój rytualny Ludmiła Janion s. 40-49
Kwestia (nie)smaku : Foie gras - kontrowersyjny delikates i równie kontrowersyjne metody walki z jego producentami Małgorzata Kowalewska s. 50-64
"Kawałek niezafałszowanej przyrody" : analiza retoryki dietetyki zwierzęcej Justyna Schollenberger s. 66-76
Miasto i mięso Arleta Galant s. 78-84
Kanibalizm jako metafora w komunikacji masowej Wojciech Boryszewski s. 86-97
Głód mięsa : o kanibalizmie w filmie "Delicatessen" Iga Łomanowska s. 98-105
Dosłowność cielesnej konsumpcji : "Kanibal z Rotenburga" jako tragedia Anna Roszman s. 106-116
Ludzkie marionetki w krwistym teatrze : mięso w filmach pełnometrażowych Jana Švankmajera Marta Maciejewska s. 118-127
Krew i performans Wojciech Kowalczyk s. 128-139
Mięso w tradycyjnej sztuce azjatyckiej : Indie i Japonia Magdalena Tomaszewska-Bolałek s. 140-146
Mięsne eros i tanatos : motyw gnijącego ciała i brutalnego seksu w poezji Jiřego Karaśka ze Lvovic Katarzyna Cupała s. 148-154
Ciało miarą rzeczy? : "Świdryga i Midryga" Bolesława Leśmiana Szymon Trusewicz s. 156-167
Głód życia : dwa oblicza pożerania w malarstwie René Magritte's Piotr G. Górniak s. 168-179
"Kod YouTube : od kultury partycypacji do kultury kreatywności", Marta Majorek, Kraków 2015 : [recenzja] Marta Majorek Samuel Nowak s. 180-182
Abstracts s. 184-190